Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 036-5345684
  • info@stam-almere.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Overlijdensrisicoverzekering - Gevolgen opvangen als ondernemer

Met een overlijdensrisicoverzekering kunnen ondernemers de financiële gevolgen van het overlijden opvangen.

Ondernemers kunnen op verschillende manieren een vermogen opbouwen waarmee ze per de pensioendatum een aanvulling op de AOW opbouwen. Maar hoe zit het bij overlijden?

Een populaire manier om vermogen op te bouwen is in de vorm van lijfrente. Dit gebeurt traditioneel in een verzekering, maar het kan ook in de vorm van banksparen of een lijfrente beleggingsrekening. Het risico van het overlijden vóór de pensioendatum blijft hierin vaak onderbelicht.

Wat gebeurt er met het opgebouwde kapitaal bij overlijden?

Het vermogen is opgebouwd met als doel hier een lijfrente-uitkering mee aan te kopen vanaf de pensioendatum. Als je aan de voorwaarden voldoet, is het jaarlijks in te leggen bedrag aftrekbaar van het inkomen. De uitkeringen worden juist weer belast. Bij overlijden vóór de pensioendatum, komt het bedrag ter beschikking aan de nabestaanden. De nabestaanden kunnen met het opgebouwde bedrag een nabestaandenlijfrente aankopen. Het probleem is dat het opgebouwde bedrag vaak nog niet voldoende is om daar een volwaardige nabestaandenuitkering mee aan te kopen.

Voorbeeld:

Een ondernemer is 35 jaar oud. Sinds 5 jaren stort hij jaarlijks een bedrag van 5.000 euro op een lijfrente bankspaarrekening. Op de rekening is inmiddels een kapitaal opgebouwd van 27.000 euro. Hij overlijdt en laat een echtgenote achter. Met het opgebouwde bedrag kan ze een periodieke uitkering aankopen, maar het bedrag is natuurlijk onvoldoende om een volwaardige nabestaandenuitkering mee aan te kopen.

Een overlijdensrisicoverzekering met een dalend verzekerd bedrag

Voor een goede nabestaandenvoorziening is nu meer kapitaal nodig dan bij overlijden over een aantal jaren. Er kan dus gekozen worden voor een overlijdensrisicoverzekering met een dalend verzekerd bedrag. De hoogte van het verzekerd bedrag en de omvang van de daling van het verzekerd bedrag kunnen berekend worden door een verzekeringsadviseur. Dit is namelijk ook afhankelijk van de hoogte van het inkomen en de leeftijd van de partner. Ook speelt mee wat er financieel nodig is om na het overlijden het huishouden draaiende te houden.

Waar bestaat recht op als er geen nabestaandenuitkering volgt?

Onder voorwaarden bestaat er na overlijden recht op een Anw-uitkering. Er moet een kind verzorgd worden tot 18 jaar oud of de gerechtigde op de uitkering is voor minimaal 45 procent arbeidsongeschikt. Een eventueel inkomen zorgt voor een lagere uitkering. De Anw-uitkering is maximaal 70 procent van het netto minimumloon.


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 23-05-2024. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.